Handelsbetingelser

Ved at benytte dig af Butlers Østerbro renseri services, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser

Tyveri

Ved tyveri/brand/vandskade på leverandørens domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.
Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.

Erstatning ved beskadiget tøj

Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås. Leverandøren ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra tre kriterier:

  • dokumentation for køb
  • tøjets stand og alder ved beskadigelse
  • tøjets nypris ved anskaffelse

Erstatning ved bortkomment tøj

Skulle vi ende i en situation, hvor tøjet er bortkomment eller på anden vis ikke er til at finde, vil Leverandøren forbeholde sig ret til at have 4 uger til at genfinde den bortkomne genstand.
Er genstanden endnu ikke fundet efter 4 uger, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand. Leverandøren’ ansættelse af erstatning ved bortkomment tøj, sker ud fra samme kriterier som ovenfor.
Er den bortkomne genstand en del af et sæt, eller flere dele – og alle dele har været behandlet-, vil det undersøges hvorvidt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare. Såfremt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare, tager Leverandøren forbehold for rettidig levering fra 3. part. Dog vil Leverandøren bestræbe sig efter, at fremskaffe varen indenfor rimelig tid.
Såfremt Leverandøren ikke kan fremskaffe en tilsvarende vare, som jfr. ovenfor er en del af et sæt eller flere dele, vil Leverandøren erstatte de ikke beskadigede dele med en værdi nedskrivning på 20%.

Forbehold for ændringer

Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne App / dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.
Det er Kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på Leverandøren’s betingelser og vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren vil bestræbe sig på at levere som aftalt.
Leverandøren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Personlige ejendele

Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for tab af Kundens personlige ejendele i forbindelse med brug af Leverandøren services. Derfor anbefales det, at Kunden altid tømmer lommer mm. for personlige ejendele.

Periode for beholdning af personlige ejendele

Leverandøren forbeholder sig retten til at tømme intern beholdning af personlige ejendele, såfremt vi ikke har hørt fra den pågældende ejer i 3 måneder fra seneste leveringsdato.
Alle beholdninger går til Røde Kors.

Vi ser frem til at betjene dig!